zasięg wewnątrz  
zasięg na zewnątrz  
LTE PLUS Advanced
Wprowadź lokalizację
np. Warszawa, Postępu 6
Uwagi:
· Mapa przedstawia orientacyjne zasięgi sieci Polkomtel Sp. z o.o.
· Polkomtel Sp. z o.o. informuje o możliwości zmian w zasięgu w związku z dynamicznym rozwojem sieci.
· Moc sygnału może być zmienna - w specyficznych wypadkach uzależniona jest od topografii terenu i zabudowy.
· Mapa ma charakter informacyjny i nie jest częścią umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel Sp. z o.o.
· Prezentowany zasięg nie jest podstawą do złożenia reklamacji.
· Wszelkie prawa zastrzeżone. żadna część niniejszego opracowania, zarówno w całości, jak i we fragmentach nie może być reprodukowana ani przetwarzana w sposób elektroniczny, mechaniczny, fotograficzny i inny oraz nie może być przechowywana w żadnej bazie danych bez pisemnej zgody Polkomtel Sp. z o.o.