|
|
|
|
|
|
|
|
E-myto - obsługa
 1. Włączanie/wyłączanie

  1. Aby włączyć moduł e-myto, wystarczy w lewym panelu trasowania, w zakładce „Opcje dodatkowe” wybrać opcję „ciężarowy”:


  2. Pojawi się wówczas monit o login i hasło (udostępniane indywidualnie Klientom):


  3. Aby wyłączyć opcję myto, należy w zakładce „Opcje dodatkowe” wybrać opcję „osobowy”.

 2. Wyznaczanie trasy

  1. Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem e-myta działa analogicznie do „zwykłego” wyznaczania trasy,
  2. Jeśli wyznaczona trasa zawiera odcinki, na których pobierane są opłaty drogowe, odcinki te będą zaznaczone linią czerwoną:


  3. Po kliknięciu na czerwony odcinek trasy wyświetla się informacja o tym odcinku: 3. Raport trasy

  1. W momencie wyznaczenia trasy w panelu trasowania pojawia się dodatkowa zakładka „Raport trasy” - analogicznie do zwykłego wyznaczania trasy. W tym przypadku jednak na samej górze zakładki pojawia się napis „Trasa wyliczona zawiera drogi płatne (myto)”:


  2. Ponadto, w przypadku wyznaczenia trasy z mytem wyświetla się dodatkowy skrócony raport – odnoszący się właśnie do odcinków trasy, na których pobierane są opłaty drogowe i prezentujący łączną długość tych odcinków oraz łączny koszt opłat drogowych dla tej trasy:


  3. Poniżej skróconych raportów trasy znajdują się raporty szczegółowe. Pierwszy raport od góry zawiera szczegółowe informację dotyczące opłat drogowych:
   • łączną długość odcinków, na których pobierane są opłaty – z podziałem na kategorie dróg (autostrady, ekspresowe, krajowe),
   • łączną wysokość opłat drogowych na danej kategorii drogi.


 4. Wyznaczanie trasy alternatywnej – omijającej drogi z poborem opłat

  1. Aby wyznaczać trasę omijającą odcinki, na których pobierane są opłaty drogowe, wystarczy w zakładce „Opcje dodatkowe” zaznaczyć opcję „omijaj drogi z poborem opłat”:


  2. Podczas kalkulacji trasy system pominie odcinki dróg z poborem opłat i wyznaczy trasę alternatywną.

 5. Wybór i konfiguracja pojazdu

  1. Aby wybrać odpowiednie ustawienia dla swojego pojazdu, należy w zakładce „Opcje dodatkowe” przejść do dolnych ustawień i wybrać:
   • typ pojazdu:

   • oraz klasę emisji spalin:

  2. Można również edytować szczegółowe ustawienia swojego pojazdu. Wystarczy wybrać opcję „Edytuj”, znajdującą się obok okien wyboru typu pojazdu i klasy emisji spalin:


  3. Pojawi się wówczas dodatkowe okno, gdzie można edytować takie parametry pojazdu, jak dopuszczalna masa całkowita, nacisk na oś, wysokość, szerokość, prędkość na danej kategorii drogi, średnie spalanie:


  4. Domyślnie dla każdego z typu pojazdów przyjęte zostały uśrednione wartości.