|
|
|
|
|
|
|
|
Traffic - pokrycie geograficzne

Informacje o ruchu są generowane dla zagregowanych odcinków dróg. Odcinki te zostały wybrane na podstawie preselekcji ze względu na klasę drogi, a następnie wybór ten został uszczegółowiony poprzez obserwację natężenia ruchu.

Na dzień dzisiejszy Traffic obejmuje zasięgiem następujące drogi: