|
|
|
|
|
|
|
|
Przystanki

V. Przystanki.

Przystanki są wizualizowane na mapie w dwojaki sposób (przy czym są to dwie oddzielne i niezależne warstwy informacji):

 1. Na wyznaczonej trasie (opcja – „Jadę środkami komunikacji publicznej”) zaznaczone są te przystanki, przez które prowadzi wyznaczone trasa. Jak wspomniano wyżej (Wyświetlanie tras na mapie), są one przedstawione za pomocą charakterystycznych okrągłych ikonek: .
 2. Przystanki figurują również jako osobna kategoria w zakładce „POI” w prawym górnym rogu mapy:


  Po jej wybraniu (zaznaczeniu) przystanki będą widoczne na mapie w postaci następujących ikonek:

  • -przystanki autobusowe,
  • - przystanki tramwajowe.

   Po kliknięciu na ikonkę przystanku wyświetla się okno zawierające rozkład jazdy wszystkich linii odchodzących z tego przystanku.