|
|
|
|
|
|
|
|
Przechodzenie między opcjami wyznaczania trasy

II. Przechodzenie między opcjami wyznaczania trasy.

Trzy oddzielne kategorie wyznaczania tras: „Jadę autem”, „Jadę środkami komunikacji publicznej”, „Idę pieszo” implikują następujące skutki w przechodzeniu między poszczególnymi podzakładkami:

  1. Punkty trasy

    Punkty trasy dodane w jednej zakładce (np. w opcji „Jadę autem”), po przejściu do innej zakładki (np. „Jadę środkami komunikacji publicznej”) pozostają te same. Użytkownik może je w każdej chwili zmienić.

  2. Punkty pośrednie

    Jeśli najpierw wyznaczymy trasę w opcji „Jadę autem” bądź „Idę pieszo”, i dodamy tam punkty pośrednie, po przejściu do zakładki „Jadę środkami komunikacji publicznej” punkty te nie są brane pod uwagę przez algorytm wyznaczania trasy (ale pozostają zapisane w pamięci i w przypadku powrotu do zakładek „Jadę autem” lub „Idę pieszo” nie trzeba ich ponownie dodawać).

  3. Wyznaczona trasa

    Wyznaczona w jednej zakładce trasa (np. „Jadę autem”), po przejściu do innej zakładki (np. „Jadę środkami komunikacji publicznej”) trasa znika. Jeśli wytyczmy nową trasę, widoczna jest tylko nowo wyznaczona trasa i jej szczegółowy raport (w zakładce „Raport trasy”).