|
|
|
|
|
|
|
|
Wyświetlanie tras na mapie

IV. Wyświetlanie tras na mapie.

 1. Wyznaczona na mapie trasa jest wizualizowana za pomocą różnych kolorów w zależności od rodzaju środka komunikacji, jakim poruszamy się na danym odcinku. Kolory te są stałe dla danego środka komunikacji i zbieżne z kolorami ikon z raportu trasy:
  • autobus – niebieski,
  • tramwaj – fioletowy,
  • pieszy – ciemny czerwony,

  Dzięki takiemu dopasowaniu Użytkownik na pierwszy rzut oka widzi, który odcinek trasy jakim środkiem transportu będzie musiał pokonać.

 2. Początek całej trasy jest zaznaczony za pomocą zielonej chorągiewki z napisem „Z”: , a koniec za pomocą czerwonej chorągiewki z napisem „Do”:
 3. Każdorazowa zmiana linii komunikacji publicznej jest wizualizowana na mapie za pomocą małego okna z ikonką i numerem nowej linii:

  Dotyczy to zarówno zmiany z jednego środka komunikacji na inny (np. z autobusu na tramwaj), jak i zmiany linii w obrębie jednego środka komunikacji (np. z autobusu nr 80 na autobus nr 99).

 4. Przystanki na wytyczonej trasie dla komunikacji publicznej zaznaczone są za pomocą charakterystycznych okrągłych ikonek:
  • Po kliknięciu na każdą z nich wyświetla się okno z rozkładem linii, dla której wytyczona została trasa oraz z rozkładami jazdy wszystkich linii odjeżdżających z danego przystanku:

   UWAGA!

   Możemy otrzymać ten sam efekt z poziomu panelu wytyczania tras - poprzez kliknięcie na dany przystanek w raporcie trasy.

  • po kliknięciu na czas odjazdu linii, którą się poruszamy (lub innej linii odjeżdżającej z tego przystanku) – jaki widoczny jest w oknie - pojawi się jej pełen rozkład jazdy: